Ajankohtaista

Tonneittain hukkamaata hyötykäyttöön – Mustankorkea ja Altek yhteistyöhön

Jyväskylän kaupungin liikelaitos Altek Aluetekniikka ja Mustankorkea Oy aloittavat uudenlaisen yhteistyön maa-ainesten käytössä. Altek louhii kalliota Mustankorkean jätekeskuksen kupeessa sijaitsevalla maanottoalueella. Kallion päältä kuorittava maa saadaan jatkossa tehokkaaseen hyötykäyttöön.

30.

heinäkuu

30.07.

Mustankorkea

Petra Thurén

Nyt alkavassa yhteistyössä kallion päältä poistettava maa-aines seulotaan ja hienojakoisempi osa käytetään Mustankorkealla mullan valmistuksessa. Karkeampi kiviaines jää Altekille hyödynnettäväksi.

”Näin työstämällä saamme valtavan määrän maata hyötykäyttöön sen sijaan, että se läjitettäisiin alueelle. Yhteistyö on taloudellisesti kannattavaa, mutta ennen kaikkea myös ekologista”, kertoo palveluesimies Timo Immonen Altekilta.

Mustankorkealle läheltä saatava maa-aines on tärkeä raaka-aine, joka soveltuu ominaisuuksiltaan mullan valmistukseen erinomaisesti.

”Mullan valmistus on reseptintarkkaa työtä ja jokaisesta multaerästämme tehdään laboratorioanalyysit. Kallion louhinnan sivutuotteena syntyvä maa-aines täyttää tarkat laatukriteerimme, ja tietysti sen käytöllä myös säästämme muualta ostettavia hiekkoja”, sanoo Mustankorkean ympäristö- ja laatuasiantuntija Iina Könönen.

Kaikkiaan kallion päältä kuoritaan noin 50 tuhatta kuutiota maata, josta arviolta reilu puolet saadaan mullan raaka-aineeksi muutaman vuoden aikana. Kokonaisuudessaan määrä vastaa suuruudeltaan noin yhden vuoden hiekkatarvetta mullan tuotannossa.

Ympäristö- ja laatuasiantuntija Iina Könönen laboratoriossa.

30.

heinäkuu

Mustankorkea

Petra Thurén