Ajankohtaista

Jyväskylässä alkaa syksyllä taloyhtiöiden muovinkeräyskokeilu

Mustankorkea Oy käynnistää marraskuussa pakkausmuovijätteen keräyskokeilun, johon valitaan mukaan kerros- ja rivitaloja Jyväskylästä. Ilmoittautuminen halukkaaksi pilottitaloyhtiöksi alkaa heinäkuussa.

06.

kesäkuu

06.06.

Mustankorkea

Petra Thurén

Muovin lajittelu ja kierrätys herättää valtavasti kysymyksiä ja kiinnostusta. Mustankorkea Oy selvittää pakkausmuovin erilliskeräyksen ja kuljetuksen mahdollisuuksia aloittamalla syksyllä kokeilun, jossa taloyhtiöt pääsevät lajittelemaan muovia erilleen sekajätteestä.

Mukaan muovinkeräyskokeiluun voi ilmoittautua vähintään 20 huoneiston kerros- tai rivitaloyhtiö, joka sijaitsee Jyväskylässä liitteenä olevan kartan osoittamalla alueella. Kokeilu perustuu vapaaehtoisuuteen ja vaatii asukkailta sitoutumista lajitteluohjeisiin. Halukkuudesta osallistua kokeiluun pitää olla taloyhtiön hallituksen päätös.

”Tarkoitus on, että kaikki vapaaehtoiseksi ilmoittautuvat ja kriteerit täyttävät taloyhtiöt pääsevät mukaan kokeiluun. Aluetta ja taloyhtiöiden minimikokoa on kuitenkin pakko tässä vaiheessa rajata, jotta saamme luotua järkevän ja toimivan tyhjennysreitin ja -aikataulun muoviastioille”, kertoo Mustankorkean kuljetusvastaava Terttu Nyberg.

Ilmoittautumista varten Mustankorkean nettisivuille avataan heinäkuussa lomake, jonka voi täyttää taloyhtiön puolesta vain isännöitsijä. Kokeilu kestää aluksi puoli vuotta, jonka aikana selvitetään jäteastioiden tyhjennykseen ja asukkaiden lajittelutottumuksiin liittyviä asioita.

Haluatko taloyhtiösi mukaa muovinkeräyskokeiluun? Huomioi nämä asiat:

∙ Kokeilu perustuu vapaaehtoisuuteen ja vaatii asukkailta lajitteluohjeiden noudattamista ja niihin sitoutumista.
∙ Taloyhtiön pitää sijaita määritellyllä alueella ja siinä on vähintään 20 asuntoa.
∙ Halukkuudesta osallistua tarvitaan taloyhtiön hallituksen päätös. Yhteyshenkilönä ja ilmoittajana voi toimia vain isännöitsijä. Isännöitsijän kautta kulkee myös kokeiluun liittyvä tiedotus ja viestintä.
∙ Taloyhtiön jätehuoneessa tai -katoksessa täytyy olla riittävästi tilaa muoviastialle tai -astioille. Osa olemassa olevista sekajäteastioista muutetaan muovijätteelle, tai taloyhtiö itse hankkii lisäksi uuden jäteastian muoville.
∙ Muovinkeräykselle varatut jäteastiat merkitään jätelajin osoittavilla tarroilla. Niiden nouto ja kiinnitys on myös yhteyshenkilön vastuulla.
∙ Ilmoittautuminen tapahtuu vain Mustankorkean nettisivuilta heinä-elokuun ajan löytyvällä lomakkeella.

Kuva: Muovinkeräyskokeilun aluerajaus

06.

kesäkuu

Mustankorkea

Petra Thurén