Ajankohtaista

Kelirikko voi karsia jätekuljetuksia

Kelirikko-aika on jälleen käsillä, kun talvi on kääntynyt kevääksi. Jos hiekkatielle joudutaan asettamaan painorajoitus estämään tien vaurioitumista, täytyy tämä huomioida myös jätekuljetuksissa. Jäteauto voi tiekunnan luvalla ajaa painorajoitettua tietä, mutta vastuu mahdollisista vaurioista on tällöin luvan antajalla.

13.

huhtikuu

Mustankorkea

Petra Thurén

Kelirikko on sorateiden keväinen ja osin myös syksyinen ongelma. Kelirikon vaivaamille teille voidaan joutua asettaamaan painorajoituksia estämään teiden rikkoutumista ja turvaamaan välttämättömät ajot.

Painava jäteauto ei tällöin voi ajaa kyseiselle tielle ilman yksityistiekunnan puheenjohtajan allekirjoittamaa kirjallista lupaa. Luvan voi lähettää Mustankorkealle sähköpostilla. Viestissä tulee mainita, mitä tiekuntaa ja mitä teitä ajolupa koskee, ja onko se voimassa toistaiseksi vai esimerkiksi tämän kevään.

Jäteastioita voi väliaikaisesti myös siirtää, jos niille löytyy turvallinen ja tyhjennykseen soveltuva paikka. Siirrosta ja jäteastian uudesta paikasta tulee tällöin ilmoittaa Mustankorkealle.

Vaikka kelirikkoiselle tielle olisi annettu lupa ajaa, päätöksen tekee viimekädessä kuljettaja. Jäteauton kuljettajalla on myös oikeus kieltäytyä ajamasta huonokuntoista tietä, vaikka asiakas olisi antanut siihen luvan.

Asiakkaiden kannattaa muistaa ja huomioida, että erikoisluvan antaessaan tiekunta ottaa myös vastuun tielle ja jäteautolle mahdollisesti aiheutuvista vaurioista.

13.

huhtikuu

Mustankorkea

Petra Thurén