Ajankohtaista

Toivakasta Mustankorkean omistajakunta

Toivakan kunta on tämän vuoden alusta liittynyt Mustankorkea Oy:n osakkaaksi. Jäteyhtiön omistajia ovat nyt siis Jyväskylä, Muurame, Laukaa sekä Toivakka. Omistajakunnissa on yhteensä jo hieman yli 170 000 asukasta.

kuva: Toivakan kunta

12.

tammikuu

Mustankorkea

Petra Thurén

Mustankorkea vastaa omistajakuntiensa puolesta lakisääteisistä jätehuollon palvelutehtävistä.

”Käytännössä se tarkoittaa päivittäisiä jäteasioita, kuten jätteen kuljetuksia, käsittelyä ja jalostusta sekä jäteneuvontaa”, kertoo Mustankorkean toimitusjohtaja Esko Martikainen.

Toivakkalaisille muutos ei vielä tässä vaiheessa tarkoita suuria muutoksia jätehuollossa. Esimerkiksi kuljetukset säilyvät toistaiseksi ennallaan, eli kuntalaiset sopivat edelleen astioiden tyhjennyksestä haluamansa kuljetusyrityksen kanssa. Toivakassa jätteitä kuljettavat pääasiassa Sydän-Suomen Kuljetus Oy ja Lassila & Tikanoja Oyj.

Mustankorkea huolehtii jo tänä vuonna Toivakassa sijaitsevien hyötykeräyspisteiden ylläpidosta sekä vaarallisten jätteiden keräyksestä. Myös vuosittain maksettavan ekomaksun lasku tulee tänä vuonna Mustankorkea Oy:ltä. Jätemaksuihin ei tule tänä vuonna muutoksia Toivakassa.

Jätehuollon viranomaistehtävistä vastaa Jyväskylän seudun jätelautakunta, joka on kaikkien omistajakuntien yhteinen toimielin. Toivakkalaisten tulee kääntyä viranomaisen puoleen esimerkiksi ilmoittaessaan biojätteen kompostoinnista tai tehdessään muistutuksen jätetaksan mukaisesta maksusta.

”Mustankorkean asiakaspalveluun saa ja pitää kuitenkin olla yhteydessä kaikissa jätteisiin liittyvissä kysymyksissä. Haluamme tulle tutuksi myös toivakkalaisille ja autamme mielellämme kaikissa jäteasioissa!” Martikainen muistuttaa.

12.

tammikuu

Mustankorkea

Petra Thurén